Tra c?u gi d?t t?nh Th?a Thin Hu?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Các Bộ ngành TW
  Các Tỉnh, TP thuộc TW
  Các TP, TX, Huyện thuộc Tỉnh
  Các đơn vị thuộc Tỉnh TT Huế
  Đơn vị khác
4077773 số lượt truy cập
10 người đang trực tuyến
Thông tin điều hành
TT. Huế: hướng dẫn triển khai tập huấn cấp trường về mô hình trường học mới (VNEN)
15/08/2012 10:55:36
Tiếp theo công văn số 1406 /SGDĐT-GDTH ngày 07/8/2012 của Sở Giáo dục & Đào tại tỉnh Thừa Thiên Huế và thực hiện công văn số 5173/BGDĐT-GDTH và số 5174/BGDĐT-GDTH ngày 10/8/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) về kế hoạch tập huấn và triển khai mô hình trường học mới (VNEN), Sở hướng dẫn cho các trường tham gia dự án một số vấn đề cụ thể sau:

     I. Kế hoạch triển khai
    Thực hiện Kế hoạch hoạt động Dự án Mô hình trường học mới (VNEN), để đảm bảo triển khai Dự án có hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo một số hoạt động sau:
     1. Tổ chức tập huấn cấp trường;
     2. Thành lập Ban quản lí Dự án theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sẽ có văn bản hướng dẫn sau);
    3. Trong thời gian từ tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2012, các trường, lớp tham gia Dự án chuẩn bị một số hoạt động sau:
     - Thành lập Hội đồng tự quản học sinh;
     - Luyện đọc hiểu và diễn đạt cho học sinh lớp 2, lớp 3 (đặc biệt là học sinh lớp 2);
     - Tập cho học sinh cách học theo cặp, nhóm của Tài liệu hướng dẫn học tập;
     - Bồi dưỡng kĩ năng điều hành hoạt động nhóm cho các nhóm trưởng;
     - Làm các góc học tập, góc cộng đồng, thư viện của các môn học;
     - Làm đồ dùng dạy học cho các môn học theo yêu cầu của Tài liệu học tập.
     - Thực hiện theo công văn số 1406 /SGDĐT-GDTH ngày 07/8/2012 của Sở
     II. Tập huấn cấp trường
     1. Mục đích tập huấn
     Tất cả giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của các trường áp dụng VNEN được cung cấp phương pháp giảng dạy các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên – Xã hội và Hoạt động giáo dục theo VNEN. Hiểu cách thức tổ chức lớp học và đánh giá kết quả học tập của học sinh VNEN.
     2. Tài liệu tập huấn và nội dung tập huấn
    Gồm 05 cuốn : 04 cuốn tài liệu tập huấn các môn học và hoạt động giáo dục lớp 2, 3 và 01 cuốn hướng dẫn tổ chức lớp học.
     3. Học viên
    Học viên là Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và tất cả những giáo viên sẽ dạy lớp 2 và lớp 3 trong năm học 2012-2013 tại những trường VNEN chưa tham dự tập huấn VNEN.
     4. Giảng viên
     Mỗi lớp tập huấn tại cấp trường sẽ có 2 giảng viên (hoặc có thể mời thêm giảng viên là các cốt cán tỉnh và huyện đã tham gia tập huấn VNEN hoặc dạy thử nghiệm VNEN)
     5. Tổ chức – Giám sát
    Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức - giám sát tập huấn VNEN tại cấp trường. Các Phòng Giáo dục – Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo tập huấn VNEN tại cấp trường và báo cáo về Sở kết quả đạt được.
     6. Thời gian và địa điểm:
    Tập huấn cấp trường sẽ được tổ chức trong 5 ngày trong khoảng giữa tháng 8/2012 tại 09 trường tiểu học của tỉnh.
     7. Cách thức tổ chức tập huấn
    - Phiếu hỏi trước tập huấn gửi kèm theo công văn này sẽ được sử dụng trong lớp tập huấn để thu thập các thông tin đầu vào về học viên và về tài liệu tập huấn. Các trường sao chụp Phiếu hỏi và phát cho từng học viên.         Trước khi tập huấn dành 30 phút cho học viên ghi trả lời các câu hỏi trong Phiếu hỏi. Sau khi thu tất cả các Phiếu hỏi đã phát ra mới bắt đầu nội dung tập huấn. Các Phiếu hỏi này được thu về, lưu 01 bản tại trường và 01 bản tại phòng Giáo dục huyện.
     - Hình thức tập huấn là học viên tự nghiên cứu tài liệu, trao đổi cụ thể chi tiết nội dung tài liệu theo hình thức học nhóm giữa người đã qua tập huấn với người chưa được tập huấn. Những khó khăn vướng mắc cần liên hệ ngay sự trợ giúp của các cốt cán tỉnh, huyện
     8. Kính phí
     Trong quá trình tập huấn, các trường được thanh toán các khoản chi theo mức chi dưới đây là mức tối đa có thể được thanh toán, Hiệu trưởng nhà trường cân nhắc quyết định mức chi thực tế.
     - Tiền giảng viên (áp dụng đối với giảng viên): 600.000 đồng/người/ngày. (có Bảng danh sách đại biểu kí nhận)
    - Phụ cấp tiền ăn và tiêu vặt (áp dụng cho giảng viên, học viên và tổ chức): 150.000 đồng/người/ngày. (có Bảng danh sách đại biểu kí nhận)
     - Tiền giải khát giữa giờ (áp dụng cho giảng viên, học viên và tổ chức): 30.000 đồng/người/ngày.(có hoá đơn đỏ)
     - Tiền văn phòng phẩm và photo Phiếu hỏi: 400.000 đồng.
     Kết thúc tập huấn, các trường lập Bảng kê chứng từ thanh toán và gửi kèm theo chứng từ thanh toán về Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (ghi rõ ngoài phong bì : Chứng từ thanh toán tập huấn VNEN cấp trường). Bộ GD&ĐT sẽ chuyển tiền thanh toán cho các trường ngay sau khi tài chính của Dự án GPE-VNEN có hiệu lực (dự kiến vào tháng 10/2012).
     Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố, thị xã và các huyện trên địa bàn Tỉnh căn cứ các nội dung tại công văn này, có văn bản hướng dẫn các trường tổ chức đợt tập huấn giáo viên cấp trường theo kế hoạch nêu ở trên. Trong năm học mới, các trường cần sử dụng buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tuần để tập huấn bồi dưỡng thường xuyên về kinh nghiệm, bài học thực tế, về cách tổ chức lớp học và phương pháp giảng dạy theo VNEN.

Hoa Tranh (nguồn sgddt.thuathienhue.edu.gov.vn)
------------------------------------------
  Trang trước   |   In ấn 
Tin tức khác
Uỷ ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo tăng cường các biện pháp ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, mìn sau chiến tranh (25/09/2016)
Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 (22/09/2016)
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thi sản phẩm quà tặng lưu niệm Huế 2016 (16/09/2016)
Đảm bảo an toàn trong hoạt động vận chuyển khách du lịch trên phương tiện thủy nội địa (12/09/2016)
Từ ngày 01/9/2016, việc đốt và rải vàng mã trên địa bàn thành phố Huế không đúng quy định sẽ bị xử lý vi phạm hành chính (22/08/2016)
TP. Huế: Giao nhiệm vụ chuẩn bị xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2013-2014 của Trường Trung cấp Nghề Huế. (15/08/2012)
Đến năm 2015. Hàng năm có khoảng 60.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình (15/08/2012)
Thống nhất quy mô đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 2 (14/08/2012)
Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (14/08/2012)
Chế độ điều hòa tiền mặt, giao dịch tiền mặt (14/08/2012)
 
 
Xem tiếp »