Tra c?u gi d?t t?nh Th?a Thin Hu?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Các Bộ ngành TW
  Các Tỉnh, TP thuộc TW
  Các TP, TX, Huyện thuộc Tỉnh
  Các đơn vị thuộc Tỉnh TT Huế
  Đơn vị khác
4077400 số lượt truy cập
26 người đang trực tuyến
Hoạt động tư pháp  »  Giải đáp pháp luật
Câu hỏi

Xin hỏi, người điều khiển và người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi nào khi tham gia giao thông?

Trả lời

     * Theo khoản 3 Điều 30 Luật GTĐB quy định người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện các hành vi sau đây:
     a) Đi xe dàn hàng ngang;
     b) Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác;
     c) Sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính;
     d) Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh;
     đ) Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh;
     e) Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.
     * Theo khoản 4 Điều 30 Luật GTĐB quy định người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông không được thực hiện các hành vi sau đây:
     a) Mang, vác vật cồng kềnh;
     b) Sử dụng ô;
     c) Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác;
     d) Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái;
     đ) Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.

 

Các câu hỏi khác
Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
Bầu cử Quốc Hội và HDND các cấp
Bầu cử Quốc Hội và HDND các cấp
Bầu cử Quốc Hội và HDND các cấp
Bầu cử Quốc Hội và HDND các cấp
 
 
Xem tiếp »