Tra c?u gi d?t t?nh Th?a Thin Hu?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Các Bộ ngành TW
  Các Tỉnh, TP thuộc TW
  Các TP, TX, Huyện thuộc Tỉnh
  Các đơn vị thuộc Tỉnh TT Huế
  Đơn vị khác
4078151 số lượt truy cập
33 người đang trực tuyến
Các đơn vị sự nghiệp  »  BQL Chợ An Cựu
Ban Quản lý Bến xe thuyền
BQL Chợ An Cựu
BQL Chợ Đông Ba
TT Phát triển Cụm Công nghiệp
Ban Đầu tư và Xây dựng
Bảo tàng Văn hóa Huế
Đài Truyền Thanh
Đội Quản lý Đô thị
Nhà Thiếu nhi
Trung tâm Văn hóa
Trung tâm Công viên cây xanh Huế
Trung tâm Hợp tác Quốc tế
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố
Trung tâm Thể dục thể thao
Trường Trung cấp nghề Huế
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
BQL Chợ An Cựu
Chức năng, nhiệm vụ   |   Tổ chức bộ máy
Chức năng, nhiệm vụ

Ban quản lý chợ An Cựu có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ và có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định:

a. Phê duyệt Phương án sử dụng địa điểm kinh doanh và bố trí, sắp xếp các ngành nghề kinh doanh tại chợ.

b. Quy định cụ thể việc sử dụng, thuê, thời hạn và các biện pháp quản lý điểm kinh doanh tại chợ.

c. Phê duyệt nội quy chợ.

d. Phê duyệt Phương án bảo đảm Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ.

đ. Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của chợ khi có nhu cầu.

2. Tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật để lựa chọn thương nhân sử dụng hoặc thuê địa điểm kinh doanh tại chợ theo Phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ký hợp đồng với thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo phương án đã được duyệt.

4. Tổ chức quản lý, điều hành chợ hoạt động, tổ chức thực hiện Nội quy chợ và xử lý các vi phạm Nội quy chợ. Lập thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền của Ban quản lý chợ.

5. Phối hợp với Chính quyền, Công an địa phương và các cơ quan chuyên môn tổ chức bảo đảm phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chống gian lận thương mại trong phạm vi chợ.

6. Tổ chức kinh doanh, phát triển các dịch vụ hỗ trợ như: trông giữ phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bảo quản cất giữ hàng hóa, cung cấp thông tin thị trường, kiểm định số lượng, chất lượng hàng hóa, vệ sinh môi trường, ăn uống, vui chơi, giải trí và hoạt động khác trong phạm vi chợ phù hợp với các quy định của pháp luật và theo hướng ngày càng văn minh hiện đại.

7. Tổ chức thu, nộp tiền thuê, sử dụng địa điểm kinh doanh của thương nhân và các loại phí, lệ phí về chợ theo quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với Chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể tổ chức thông tin kinh tế - xã hội, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, các quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với Nhà nước của thương nhân kinh doanh tại chợ; tổ chức hoạt động văn hóa, xã hội tại chợ.

9. Chịu trách nhiệm quản lý tài sản và kết quả tài chính của Ban quản lý chợ theo quy định của pháp luật.

10. Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của  chợ và báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan chuyên môn cùng cấp theo quy định.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

------------------------------------------
  Trang trước   |   In ấn