Chúng tôi khuyên bạn nên đi du lịch . Cụ thể là các tour du lịch hà giang và các tour du lịch hồ ba bể và sử dụng dịch vụ của hà nội open tourism tour du lịch hạ longdu lịch cô tôdu lịch đảo thanh lân các tour du lịch cát bà hoặc tour miền núi như du lịch sapa - du lịch thác bản giốc miền núi dân tộc du lịch mai châu - du lịch thung nai chúng tôi còn chuyên các tour du lịch nước ngoài như tour du lịch trung quốc - du lịch hàn quốc - du lịch nhật bản du lịch thanh lân - du lịch hồ ba bể - du lịch hà giang - du lịch hạ long - du lịch hàn quốc - thuê xe du lịch - open bus - chợ tình khau vai - du lịch sapa - du lịch mộc châu
 
 
 
 
 
 
 
 
  Các Bộ ngành TW
  Các Tỉnh, TP thuộc TW
  Các TP, TX, Huyện thuộc Tỉnh
  Các đơn vị thuộc Tỉnh TT Huế
  Đơn vị khác
3254571 số lượt truy cập
25 người đang trực tuyến
 »  Các Phòng chuyên môn
Phòng Văn hóa và Thông tin

Mail: vhtt@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Đăng Thắng

Trưởng phòng

 ndthang@thuathienhue.gov.vn

2

Trần Văn Tiển

Phó trưởng phòng

 tvtienp@thuathienhue.gov.vn

3

Ngô Tài Hoàng

Phó trưởng phòng

 nthoang@thuathienhue.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Mail: tnmt@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Hoàng Khánh Huy

Trưởng phòng

 hkhuy.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

2

Trần Đình Sơn

Phó trưởng phòng

 tdson.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

3

Nguyễn Đăng Chỉnh

Phó trưởng phòng

 ndchinh.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

4

Trần Hùng Nam

Phó trưởng phòng

 thnam.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

Phòng Kinh tế

Mail: kte@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Phan Hồng Khôi

Trưởng phòng

phkhoi.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Trị

Phó Trưởng phòng

nttri.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

 Đặng Minh Tuấn

 Phó Trưởng phòng  dmtuan.ubnd@thuathienhue.gov.vn
Phòng Lao động Thương binh & Xã hội

Mail: ldtbxh@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Trương Đình Hạnh

Trưởng phòng

 

2

Ngô Vui

Phó Trưởng phòng

nvui@thuathienhue.gov.vn

3

Lê Trần Việt Sơn

Phó Trưởng phòng

 

 

Phòng Thanh tra

Mail: thanhtra@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Đình Tuấn

Chánh thanh tra

 ndtuan.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

2

Hoàng Văn Quang

Phó Chánh thanh tra

 hvquang.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

3

Hồ Đắc Thiện

Phó Chánh thanh tra

 hdthien.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

 

Phòng Tư pháp

Mail: tuphap@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Thế Toại

Trưởng phòng

 nttoai.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

2

Phan Văn Sỹ

Phó Trưởng phòng

  pvsy.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Mail: giaoduc@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Phan Nam

Trưởng phòng

 

2

Lâm Thủy

Phó Trưởng phòng

 

3

Phạm Văn Hòa

Phó Trưởng phòng

 

4

Hồ Thị Ngọc Như

Phó Trưởng phòng

 

 

Phòng Y tế

Mail: phongyte@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Lê Văn Quang

Trưởng phòng

lvquang.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

Phòng Quản lý Đô thị

Mail: qldt@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Châu Văn Lộc

Trưởng phòng

cvloc.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

2

Nguyễn Mậu Thương

Phó Trưởng phòng

nmthuong.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

3

Nguyễn Việt Bằng

Phó Trưởng phòng

nvbang.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

4 Phan Trọng Nghĩa Phó Trưởng phòng  

 

Phòng Tài chính Kế hoạch

Mail: tckh@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Trần Song

Trưởng phòng

 tsong.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

2

Hoàng Vân

Phó Trưởng phòng

hvan.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Quang

Phó Trưởng phòng

 

4

Hà Thanh Xuân

Phó Trưởng phòng

htxuan.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

Phòng Nội vụ

Mail: noivu.@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Ngô Thanh Hoa

Trưởng phòng

 nthoa.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

2

Lê Mộng Thoại

Phó Trưởng phòng

lmthoai.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

3

Vĩnh Cẩm

Phó Trưởng phòng

vcam.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

4 Trần Thị Hoàng Anh Phó Trưởng phòng vtthanhubndtp@thuathienhue.gov.vn