Các Bộ ngành TW
  Các Tỉnh, TP thuộc TW
  Các TP, TX, Huyện thuộc Tỉnh
  Các đơn vị thuộc Tỉnh TT Huế
  Đơn vị khác
4079179 số lượt truy cập
17 người đang trực tuyến
Bộ TTHC cấp Phường  »  Tư pháp
Tên thủ tục      |      Biểu mẫu
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Ủy ban nhân dân phường

Thời gian tiếp nhận:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h00 đến 16h30)

Thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00)

Trình tự thực hiện

1. Đối với cá nhân:

Bước 1:  Người đăng ký phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Người đăng ký việc nhận cha, mẹ, con phải có đủ năng lực hành vi dân sự và phải được sự đồng ý của người đăng ký việc nhận cha, mẹ, con; Nếu nhận con trên 9 tuổi thì phải hỏi ý kiến của người đó.

Bước 2: Nộp hồ sơ và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

   Bước 3: Trong ngày làm việc, kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ hoặc 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) đương sự phải có mặt  tại Bộ phận tiếp và trả kết quả của UBND cấp xã để nhận kết quả.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh.

  Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ mà không cần xác minh thì giải quyết ngay trong ngày làm việc.

 Trường hợp đã đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả hồ sơ (trường hợp cần xác minh)

        Thời gian tiếp nhận:

       Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)

             Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ

             Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Bước 2: Cán bộ tư pháp - hộ tịch xem xét, thụ lý hồ sơ, trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu đương sự  cho biết ý muốn tự nguyện việc nhận cha, mẹ, con, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và cấp Giấy chứng nhận việc nhận cha, mẹ, con. Giải thích cho đương sự về quyền và nghĩa vụ của người nhận cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật.

Bước 3: Trả kết quả

+ Thời gian trả kết quả:

Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)

Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ.

         Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính theo mẫu);

- Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của các đương sự (bản sao hợp lệ)

- Giấy xác nhận về năng lực hành vi dân sự (Bản chính hoặc bản sao)(nếu có).

- Các giấy tờ đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (Bản chính hoặc bản sao) (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong ngày làm việc hoặc 05 ngày làm việc (đối với trường hợp cần xác minh) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp xã

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):     

- UBND cấp xã có liên quan.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận 

 

Phí, lệ phí

- Lệ phí đăng ký: 10.000đ

- Quyết định số 1099/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

- Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

 

- Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch;

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Việc đăng ký việc nhận cha, mẹ, con công dân tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở;

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP gày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng số, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 1099/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

------------------------------------------
  Trang trước   |   In ấn 
Các thủ tục khác
Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi
Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh)
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Cấp bản sao từ sổ gốc
Đăng ký khai sinh
Đăng ký khai sinh quá hạn
Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú
Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh
 
 
Xem tiếp »
 
Festival  
 
Danh bạ công vụ  
 
 
Doanh nghiệp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đường phố Huế