Các Bộ ngành TW
  Các Tỉnh, TP thuộc TW
  Các TP, TX, Huyện thuộc Tỉnh
  Các đơn vị thuộc Tỉnh TT Huế
  Đơn vị khác
4058373 số lượt truy cập
24 người đang trực tuyến
Bộ TTHC Cấp Thành Phố  »  Tư pháp
Tên thủ tục      |      Biểu mẫu

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TP

01 Lê Viết Lượng

Thời gian tiếp nhận:

Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h00 đến 16h30)

Thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00)

Trình tự thực hiện

1. Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Cá nhân, người có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định, đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

- Bước 2: Sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

  Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Bản chính Giấy khai sinh trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh. (bản chính – theo mẫu)

- Bản chính hoặc Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân       

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Bản chính Giấy khai sinh cấp lại

Phí, lệ phí

Lệ phí cấp lại bản chính Giấy khai sinh: 5.000 đ/t.hợp

Quyết định số 1099/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai cấp lại Bản chính Giấy khai sinh

Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Bộ Luật Dân sự năm 2005;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Quyết định số 1099/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

------------------------------------------
  Trang trước   |   In ấn 
Các thủ tục khác
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Điều chỉnh hộ tịch
Bổ sung hộ tịch
Xác định lại giới tính
Xác định lại dân tộc
Giải quyết khiếu nại việc từ chối chứng thực không đúng với quy định của pháp luật
Thu hồi và hủy bỏ các giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái quy định của pháp luật
Xác nhận việc Sổ hộ tịch không còn lưu giữ
Chứng thực văn bản thừa kế tài sản gắn liền với đất ở đô thị
Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
 
 
Xem tất cả
 
Festival  
 
Danh bạ công vụ  
 
 
Doanh nghiệp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đường phố Huế