• Thừa Thiên Huế: Tạo nền tảng vững chắc để thực hiện chuyển đổi số
  19/02/2021 9:17:45 SA
  Thời gian gần đây, Thừa Thiên Huế được xem là điểm sáng trong xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Chính quyền điện tử, đây là những nền tảng cơ bản để thực hiện chuyển đổi số nhằm tạo ra thay đổi trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến chính quyền phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.
 • Các bước đăng ký bảo hiểm xã hội số
  Hướng dẫn cài đặt, sử dụng VssID - bảo hiểm xã hội số
  31/12/2020 10:37:23 SA
   VssID - bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động chính thức được công bố đưa vào hoạt động từ ngày 16/11/2020. Đây là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành Bảo hiểm xã hội. Sau đây là những điều cần biết khi sử dụng ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số.
 • Các bước đăng ký bảo hiểm xã hội số
  Hướng dẫn cài đặt, sử dụng VssID - bảo hiểm xã hội số
  31/12/2020 10:37:23 SA
   VssID - bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động chính thức được công bố đưa vào hoạt động từ ngày 16/11/2020. Đây là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành Bảo hiểm xã hội. Sau đây là những điều cần biết khi sử dụng ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số.
 • Đến năm 2025, đóng góp của kinh tế số vào GRDP toàn tỉnh chiếm từ 15% trở lên
  01/06/2020 2:56:46 CH
  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 133 về thực hiện Nghị quyết số 52 năm 2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 50 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
 • Đề án số hóa truyền dẫn, nội dung chính đề án (tiếp theo)
  10/08/2016 2:22:50 SA
  Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây (Các giải pháp):
 • Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020
  10/07/2015 1:33:05 CH
  1. Tại sao phải số hóa truyền hình? Chất lượng âm thanh hình ảnh tốt hơn; Truyền hình chất lượng cao như HDTV, 3DTV, truyền hình số di động….; Nhiều chương trình truyền hình hơn; Tận dụng được cơ sở hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình; Sử dụng hiểu quả tài nguyên tần số VTĐ; Tổ chức và sắp xếp lại hệ thống các Đài Phát thanh truyền hình trên phạm vi cả nước theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa.