Thông tin tên đường phố
Phường:  
Tên đường phố:  
A Ă Â B C D Đ E Ê G
H I K L M N O Ô Ơ P
Q R S T U Ư V X Y #
 
Hồng Thiết

1. Vị trí con đường

Đường Hồng Thiết nằm trên địa bàn phường Vỹ Dạ, có chiều dài 120 mét

2. Lịch sử con đường

3. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường

Hồng Thiết (1848-1937): Tự Lục Khanh, hiệu Liên Nghiệp Hiên, con trai thứ 18 của Tuy Lý Vương Miên Trinh. Dưới thời Đồng Khánh (1886-1888), ông được bổ Kiểm thảo viện Hàn Lâm, tham gia soạn bộ sách Đại Nam quốc cương giới vựng biên cùng Hoàng Hữu Xứng. Qua đời Thành Thái (1889-1907),  làm Biên tu Quốc sử quán, rồi Tá lí Bộ Hình, thăng Án sát sứ tỉnh Quảng Nam, đổi bố chánh tỉnh Bình Thuận. Năm 1911 ông về kinh, giữ chức Thị lang bộ Công, rồi về hưu, sống tại Vỹ Dạ với hàm Tham tri Bộ Lễ. Tác phẩm chính: Liên Nghiệp Hiên Tập (thơ), Luân lý đồ thuyết (văn), Việt sử diễn nghĩa tứ tự ca (cùng soạn với Hồng Nhung). Đặc biệt, trên lĩnh vực văn hóa, ông có một đóng góp quan trọng hơn cả là đã vẽ “Đại Nam quốc toàn đồ” vào năm 1890 thể hiện tương đối toàn bộ lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam nhằm khẳng định chủ quyền đất nước. Gia đình Hồng Thiết còn có truyền thống yêu nước, nhiều người tham gia hai cuộc kháng chiến, con ông là Ưng Trí từng làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng thị xã Thuận Hóa đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám 1945.